JavaScript-ի խորացված դասընթաց

AIST-ը մեկնարկում է Javascript-ի խորացված դասընթաց։

Այն, թերևս, ծրագրավորման ամենահայտնի լեզուներից է՝ կիրառելի թե Front end, թե Back end և թե Mobile ծրագրավորման մեջ։

ՏՏ ոլորտ մուտք գործելու համար Javascript-ը հիանալի սկիզբ է, որի խորը գիտելիքները Ձեզ կապահովեն լավ աշխատանքով։

Մեր դասընթացներում հիմքը դրված է պրակտիկ աշխատանքների վրա։ Ցանկացած նոր ստացած գիտելիք Դուք կամրապնդեք պրակտիկ աշխատանքով։

Ի դեպ, ստեղծելու ենք շատ խաղեր։ Դրանց շնորհիվ նյութն ավելի խորը կտպավորվի։


Ի՞նչ է պետք դասընթացին մասնակցելու համար

Ի՞նչ կտանք մենք Ձեզ


Դասընթացի մանրամասները՝ 

Սկիզբը՝ Սեպտեմբերի 7

Ժամերը՝ 19։30

Օրերը՝ Երեքշաբթի , շաբաթ

Տևողությունը՝ 2 ամիս

Անցկացման վայրը՝ Նաիրի Զարյան 24/3

Ձեր ներդրումը՝ 40․000/ամիս


Դասընթացի ծրագիր ` 

Մաս 1-ին

JavaScript Fundamentals

Code quality

Objects: the basics

Advanced working with functions

Prototypes, inheritance

Classes

Error handling

Promises, async/await

Մաս 2-րդ

Դասընթացին մնացին հաշված օրեր։ Շտապիր գրանցվել